logo

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


„САНДО ФУУДС“ ЕООД (наричана за кратко „ние“, „нас“ или „нашата“)администрира уеб страницата https://sundo.bg
 (наричана за кратко „Услугата“).

Тази страница има за цел да Ви информира за нашата политика относно събирането, употребата и разкриването на лични данни, когато използвате нашата Услуга и правото на избор, което имате относно тези данни.

Ние използвамеВашите данни за предоставянето и подобряването на Услугата. С използването на Услугата, Вие се съгласявате със събирането и употребата на информация съгласно тази политикана поверителност.

Събиране на информация и употребата й

Ние събираме няколко различни типа информация за различни цели, свързани с предоставянето и подобряването на Услугата.

Видове данни, които събираме


Лични данни

Докато използвате Услугата, ние можем да Ви поискаме да предоставите определена информация за личностна идентификация, която може да бъде използване за свързване сВас или идентифицирането Ви („Лични данни“).Информацията за личностна идентификация може да включва (но не се изчерпва до):

 • адрес на електронна поща;
 • име и фамилия;
 • бисквитки и данни за потребление.


Данни за потребление

Ние също така можем да събираме информация за това как е осъществен достъпът до Услугата и нейното използване („Данни за потребление“). Тези данни за потребление могат да включват информация като интернет протокола на компютъра ви (например АйПиадрес), видът на браузъракойто използватеверсията на браузърастраницитекоито посещавате на нашия сайтчасът и датата на посещението Ви, времето прекарано на сайта и страниците му, уникални идентификатори на устройства и други статистически данни.

Проследяване и данни от бисквитките

Ние използваме бисквитки и сходни проследяващи техники, за да следим активността на нашия сайт и събираме част от тях.

Вие можете да настроите браузъра си така, че да отказва всички бисквитки или да ви известява, когато се изпращат такива. В случай, че не приемете бисквитките, има вероятност да не можете да използвате някои функции от нашата Услуга.


Примери за бисквитките, които ползваме:

 • бисквитки за сесията:използват сеза да предоставяме нашата Услуга;
 • бисквитки за предпочитанията: използват се, за да запомним Вашите предпочитания и различни настройки;
 • бисквитки за сигурност: използват се за целите на сигурността.


Използване на данни

„САНДО ФУУДС“ ЕООДизползва събраната информация за различни цели:

 • за предоставяне и поддръжка на Услугата;
 • да Ви извести при промени на Услугата;
 • да Ви предоставиправотода участвате в интерактивни приложения на Услугатав случай че изберете това;
 • да предостави поддръжка и потребителска информация;
 • да предостави анализ на ценна информация за подобряване на Услугата;
 • да следи употребата на Услугата;
 • да регистрира, предотвратява и идентифицира технически проблеми.


Трансфер на данни

Вашата информация, включително Личните данни, могат да бъдат трансферирани на компютри разположени извън страната, където действат различни закони за защита на личните данни.

Ако се намирате извън България и изберете да споделите информация с нас, моля имайте предвид, че ние трансферираме информацията, включително Личните данни в България и ги обработваме там.

Вашето съгласие с тази Политикана поверителност,последвана от Вашето предоставяне на такава информация, представлява Вашето съгласие с този трансфер.

„САНДО ФУУДС“ ЕООДще предприеме всички необходими стъпкиза да осигури безопасното обработване наВашите даннисъгласно тази Политикана поверителност и няма да предоставя Вашите лични даннинадругиорганизацииосвен ако не са на лице защитни механизмикоито да подсигурят сигурността на Вашите данни и лична информация.

Разкриване на данни


Правни изисквания

„САНДО ФУУДС“ ЕООДможе да разкрие вашите Лични даннисамо след убеждениеточе това е крайно наложително:

 • ако има правно основание за това;
 • да предпази и защитиправата и собствеността на„САНДО ФУУДС“ ЕООД;
 • да предотврати или разследва възможни злоупотреби свързани с Услугата;
 • да защити личната безопасност на потребителите на Услугата или на аудиторията;
 • за защита срещуправна отговорност.


Защита на данните

Защитата на Вашите данни е важна за нас, но помнете, че няма метод на трансфер на данни по Интернет или метод на електронно съхранениекойто да е 100% сигуренНие се стараем да предпазим Вашите лични даннино не можем да гарантираме за тяхната абсолютна сигурност.


Доставчици на услуги

Ние можем да наемем трети страни или физически лица да се грижат за поддръжката на нашата Услуга („Доставчици на услуги“), да предоставят Услугата от наше име, да изпълняват услуги свързани с нашия сайт или да ни асистират в анализа на функционалността на нашата Услуга.

Тези трети страни имат достъп до вашите Лични данни, само и единствено за целите на изпълнението на тези услуги от наше име и са задължени да не ги разкриват или използват за никакви други цели.


Връзки към други сайтове

Нашата Услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не са администрирани от нас. Припоследванена връзка от трети страни,Вие ще бъдете препратени към сайта имПрепоръчваме Ви да се запознаете с Политиката на поверителност на тези сайтове и всички сайтове, които посещавате.

Ние нямаме контрол над тях и не носим отговорност за съдържанието им, тяхната политикана поверителност и практики.


Промени в политикатана поверителност

Ние можем да обновяваме нашата Политикана поверителност от време на време. Ние ще Ви уведомяваме за това като публикуваме новата Политикана поверителност на тази страница.


Връзка с нас

Ако имате някакви въпроси свързани с тази Политикана поверителностмоля свържете се с нас на посочения адресoffice@sundo.bg